Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Karakterutskrift

Kontaktpersonar

Linn Mekvik
Konsulent
+4771283840 / Mob. 40603085
Send e-post

Dokument

Hvordan finne din karakterutskrift
PDF-dokument - 418,12 kB

Karakterutskrift

Lørdag 8. juni vil karakterutskrift for skoleåret 2018-19 være tilgjengelig i skolearena for elever og foresatte. 

Alle halvårsvurderinger for 2.termin og standpunkt blir tilgjengelig for elever på alle trinn i skolearena fra lørdag 8. juni. (Vurdering - rapport "karakterutskrift") 
 
Standpunktkarakterer er et enkeltvedtak og kan klages på etter reglene i kapittel 5 i forskrift til Opplæringsloven. 
 
Elever og privatister kan klage på standpunktkarakter. Foresatte til umyndige elever og privatister har selvstendig klagerett.
Avgjørelsen i klagesaken er endelig og kan ikke påklages.
Fristen for å klage på vedtak som gjelder standpunktkarakterar er 10 dager. (18.juni 2019). Vi anbefaler at elever som vurderer å klage om å be faglærer om en begrunnelse for karakteren først. 
Klagen skal være skriftlig og underskrives av klager. Du må benytte eget skjema som du finner her.  Klagen skal leveres til Linn Mekvik (kontor i administrasjonsfløya 1.etg) , som sender dokumentene over til klagenemnda med uttale fra faglærar og rektor. Klager vil motta kopi av uttalelsene. 
Klageinstansen kan bare vurdere om gjeldende regler for fastsetting av karakter er fulgt. 
Mer informasjon finner du her: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/Eksamen-og-vurdering/Klage-paa-standpunktkarakter