Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nytt skoleår

Nytt skoleår

Her finner du alt du trenger å vite i forbindelse med skolestart. Til høyre finner du nyttige snarveger og dokumenter.

Oppmøte 1. skoledag

1. skoledag er mandag 19. august. Det blir trinnvis oppstart i auditoriet etter følgende oppsett: 

Vg3: klokken 10:00
Vg2: klokken 11:00
Vg1: klokken 12:00

Skoleskyss

Elever som bor mer enn 6 kilometer fra skolen har rett på gratis skoleskyss. 

Gå til www.skoleskyss.mrfylke.no for å søke om skoleskyss når du har takket ja til skoleplass i vigo. 

Foreldremøte Vg1

Det blir foreldremøte for foresatte til alle elever på vg1 onsdag 21. august kl 18:00 

Elevhåndbok

Skolen har laget ei elevhåndbok hvor eleven finner viktig informasjon om skolen og skoleåret. Elevene får utdelt elevhåndboken første skoledag. Du finner også elevhåndboken i margen til høyre.

FEIDE

FEIDE er en "Felles Elektronisk IDentitet for utdanningssektoren". (Single-sign-on) som brukes til de fleste systemer og applikasjoner som brukes i skolehverdagen. Eleven må aktivere Feide-brukeren med personnummer og elevnummer. informasjon blir sendt til alle elever på vg1 før skolestart. Nye elever på Vg2 og Vg3, og elever som har vært på utveksling må også aktivere sin bruker. FEIDE-passord er strengt personlig og skal ikke deles med noen, jfr. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune. Når du skal logge inn med FEIDE må du huske å velge tilhørighet Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Pålogging trådløst nett

Pålogging på skolens trådløse nett vil være mulig når du har aktivitert FEIDE-brukeren din. Dette kan gjøres 1.skoledag med informasjon fra e-post som sendes alle elever som begynner på Vg1 første skoledag. Trådløst nett for elever heter mrfylke

 

Fravær og vurdering - Skolearena

Skolearena er systemet for fravær, anmerkninger og vurderinger. Elever får automatisk tilgang via sin Feide-bruker.  Det er viktig å følge nøye med i Skolearena.  Elev eller foresatt må melde fra om alt fravær i Skolearena. Fravær må registreres på forhånd. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglærer eller kontaktlærer innen to uker etter fraværsdato.

Vi oppfordrer foresatte til å registrere seg i Skolearena for å få foresattilgang til fravær og vurderinger/karakterer. 

 

Læringsplattformen itslearning

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune bruker itslearning som læringsplattform.  Eleven blir automatisk medlem i fagrom for alle fag. Logg inn med FEIDE. Itslearning brukes til innleveringer, prøver, arbeidsplaner og informasjon fra faglærer, administrasjon og ledelse. Vi anbefaler alle elever å laste ned appen Itslearning for enkel og rask tilgang til informasjon. 

Innsyn for foresatte til elevar under 18 år: Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til læringsplattformen. Elevens passord er personlig og skal ikke deles med noen, Jfr. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune. Eventuelt innsyn i arbeid på Fronter må foregå i samarbeid med eleven etter at denne har logget seg på

Fraværsreglement

Fra og med skoleåret 2016-2017 vedtok Kunnskapsdepartmentet fraværsgrense på 10 %. Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats.

Hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Mer informasjon om fraværsreglement finner du på www.atlanten.vgs.no/fravaer

Elevforsikring

Lenke til mrfylke.no

   

Læremiddel

Lærebøker får eleven låne gratis av skolen - de blir utdelt av skolebibliotekar i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt - bøker som blir skadet eller tapt må erstattes. 

Digitale læremiddel: Elever skal bruke PC i skolearbeidet og kan velge enten å bruke egen PC eller leie PC av fylkeskommunene. 

 

PC-ordninga

Eleven kan enten bruke egen privat PC og få PC-stipend fra fylket, eller kjøpe PC gjennom fylket. Elevene vil motta SMS med link til skjema for valg av PC eller PC-stipend når de har takket ja til skoleplass.  Les mer om PC-ordninga her. 

Foresatte til umyndige elever må bekrefte valget eleven har gjort ved å signere digitalt. Dette gjøres her https://skolestart.mrfylke.no/#/bekreft 

  

VIP Makkerskap

Høsten 2015 startet skolen opp med prosjektet "VIP Makkerskap". Dette er et tiltak for elevene på VG1. Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der ingen elever skal oppleve at de faller utenfor. Les mer om VIP makkerskap her

Ringetider

ringetider atlanten

Stipend Lånekassen

Alle får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må huske å søke! Frist for å søke er 15. november. Foreldre/verge med digital postkasse vil få kopi av svaret fra Lånekassen elektronisk, enten i Digipost eller e-Boks

Slik søker du stipend.

Satsene for utstyrsstipend skoleåret 2019/20 :Studiespesialisering kroner 1051-, musikk,dans og drama kroner 2326,- og idrettsfag kroner 3887,-

Digital post

Møre og Romsdal fylkeskommune har tatt i bruk sikker digital post fra 01.01.2019. Du kan motta brev fra oss enten via Digipost eller e-Boks. 

Dersom du har reservert deg mot digital post eller ikke opprettet digital postkasse vil du motta brev fra oss på papir. Fordelene med sikker digital post er at du mottar brevet straks det er sendt og vi sparer miljøet.